Proizvodi

Zračne zavjese su električni uređaji koji se ugrađuju u unutarnje prostore iznad ulaznih vrata radi sprečavanja prijelaza topline kada su vrata otvorena čime osiguravamo manje toplinske gubitke te smanjujemo potrebe grijanja ili hlađenja unutarnjeg prostora.

Grijači zraka (kaloriferi) su električni uređaji koji se ugrađuju u unutarnje prostore velikih volumena kako bi svojim snažnim ventilatorima osigurali brz prijenos toplinske energije u svrhu zagrijavanja skladišta, proizvodnih pogona i industrijskih hala. Grijači zraka mogu koristiti izvor topline spajanjem na sustav centralnog grijanja ili integriranim električnim grijačima.

Grijači zraka za peradarske i svinjogojske farme – specijalna izvedba kućišta otpornog na vodu i prašinu. Izmjenjivač topline zaštićen je antikorozivnim premazom. Dodatni antikorozivni kataforetski premaz kod grijača zraka AGRO HT/HP uređaja, kao i odgovarajuće vrhunske komponente za još veću otpornost na teške uvjete okoline koje se nalaze na svinjogojskim i peradarskim farmama.

Destratifikatori zraka su električni uređaji koji se ugrađuju pod stropove u skladištima, proizvodnim postrojenjima i industrijskim halama kako bi spriječili raslojavanje toplog i hladnog zraka te smanjili potrebu za grijanjem u zimskim mjesecima. Topao zrak zbog manje gustoće u odnosu na hladan zrak ima kao posljedicu da zračni tlak na njega djeluje silom koja ga diže prema gore pa u zimskim mjesecima pri zagrijavanju visokih prostora dolazi do akumulacije topline u gornjim slojevima prostora, a hladan zrak zbog veće gustoće ostaje pri dnu pa se u tu svrhu koriste destratifikatori zraka u gornjim zonama kako bi spriječili raslojavanje toplog i hladnog zraka te osigurali miješanje gornje i donje zone čime smanjujemo potrebu za grijanjem u zimskim mjesecima.

Lokalni rekuperatori zraka su uređaj za ventilaciju s povratom topline. Osiguravaju mehaničku izmjenu zraka (dovod/odvod) u zatvorenim prostorima bez potrebe za dodatnim zračnim kanalima. To je ventilacijski sustav bez kanala koji je jednostavan za ugradnju za energetski učinkovitu ventilaciju koja ulazni vanjski zrak zimi oplemenjuje toplinom unutarnjeg izlaznog zraka te ljeti obrnuto kako bi spriječili povećane troškove grijanja/hlađenja usljed ventilacije zatvorenih prostora.

Krovni ventilatori su električni uređaji čija je zadaća odsis zraka iz zatvorenih prostora. Namijenjeni su za ventilaciju javnih i industrijskih objekata. Njihova glavna funkcija je uklanjanje ustajalog zraka iz prostora.

Ventilokonvektori (eng. fan coil) su električni uređaji koji služe za hlađenje ili grijanje objekata i sastavljeni su od ventilatora koji uvlači zrak u kućište uređaja i provodi ga kroz izmjenjivač topline u kojem mu se oduzima ili dodaje toplina. Ventilokonvektori se mogu spojiti na sustav centralnog grijanja kao npr. dizalice topline, plinske kondenzacijske uređaje, električne kotlove, kotlove na pelete, kotlove na kruta goriva, kotlove na sječku ili kotlove na lož ulje), ukoliko ventilokonvektorima želimo hladiti tada ih moramo spojiti na sustav dizalice topline (zrak/voda, zemlja/voda ili voda/voda) ili na rashladnike vode (eng. chiller). Važno je za znati da pod terminom ventilokonvektora podrazumijevamo uređaje za hlađenje i grijanje koji u sebi imaju ventilator i izmjenjivač topline kroz koji prolazi voda ili mješavina vode i glikola. Ventilokonvektorima upravljamo termostatom koji ima i regulator brzine rada ventilatora te mogućnost prebacivanja režima rada hlađenje/grijanje.

Glavna podjela ventilokonvektora je prema broju izmjenjivača, a unutar svog kućišta mogu imati jedan izmjenjivač (2-cijevni) ili dva izmjenjivača (4-cijevni). Ventilokonvektori 2-cijevni i 4-cijevni mogu i hladiti i grijati, ali se kod 4-cijevnih ventilokonvektora na jedan izmjenjivač topline spaja sustav hlađenja, a na drugi sustav grijanja kao npr. kombinacija plinskog kotla za grijanje i rashladnika vode za hlađenje. Ukoliko su ventilokonvektori spojeni samo na sustav dizalice topline (zrak/voda, zemlja/voda ili voda/voda) tada je dovoljna 2-cijevna izvedba ventilokonvektora jer dizalica topline u sebi ima ugrađen reverzibilni ventil koji okreće smjer kruženja rashladnog medija te uređaj distribuira hladan ili topli medij ovisno o zahtjevu korisnika.

Ventilokonvektori prema svojoj izvedbi se razlikuju ovisno o načinu ugradnje i distribucije zraka te mogu biti u parapetnoj izvedbi s maskom ili bez maske, podstropnoj izvedbi s maskom ili bez maske, kazetnoj izvedbi, kanalnoj izvedbi, zidnoj izvedbi ili podnoj izvedbi.

Ukoliko nije drugačije navedeno ventilokonvektori se određuju na najvišoj brzini ispuha zraka prema snazi hlađenja u kilovatima (kW) na temperaturnom režimu 7/12°C. Vrijednost 7°C je temperatura medija na ulazu u ventilokonvektor pri razlici temperature od 5°C (ΔT) dolazimo do 12°C što je temperatura medija na izlazu iz ventilokonvektora pri ulaznoj temperaturi zraka u izmjenjivač od 27°C.

Krovne ventilacijske jedinice (eng. rooftop units) su klimatizacijski uređaji koji u svojoj izvedbi objedinjuju više različitih režima obrade zraka. Krovnim jedinicama omogućeno je jednim uređajem dobiti rješenje za hlađenje, grijanje, ventilaciju i povrat topline (rekuperacija topline).